Pravna obavjest

Informacije na ovoj web stranici su informativnog karaktera. To nije ponuda za prodaju ili prikupljanje ponuda za kupovinu franšize ili bilo kojeg drugog proizvoda. Franšiza se nudi samo putem isporuke franšize putem objavljivanja dokumenata u skladu sa važećim nacionalnim zakonima franšizne prodaje, američkih saveznih pravila trgovinske komisije o franšizingu i važećih zakona franšizne prodaje američke države. Sljedeće zemlje imaju upis i/ili objavu zahtijeva za franšizom: Australija, Brazil, Kanada, (Albert, Ontario, i samo na ostrvu princa Edvarda) Kina, Francuska, Indonezija Italija, Rusija, Španija, i Tajvan.U SAD-u nijedna franšiza se ne može ponuditi ili prodati u sljedećim državama sve dok frašize ne objave dokumenta da su registrovani u skladu sa odgovarajućim federalnim i državnim regulatornim tijelima, a franšiza učini transparentnim dokumenta koja Vam dostavlja kako to predviđa savezni i državni zakon: Kalifornija, Havaji, Ilinois, Indiana, Marilend, Mičigen, Minesota, New York, Sjeverna Dakota, Oregon, Rhode Island, Južna Dakota, Virdžinija, Vašington i Viskonsin. Ako ste stanovnik jedne od tih zemlja ili država nećemo Vam ponuditi franšizu sve dok nisu ispunjeni važeći zahtjevi za transparentnošću u Vašoj nadležnosti. Informacije na ovoj web stranici nisu usmjerene na bilo koju osobu u zemljama i državama koje su prethodno navedene od strane ili u ime franšize ili bilo koga ko djeluje po saznanju franšizera.