Montenegro
 

Roditelji

  Kad djeca treba da počnu da uče engleski jezik?

  Što ranije dijete počne sa učenjem to mu je lakše da asimiluje strani jezik, sve dok je redovno izloženo jeziku. Studije pokazuju da što ranije beba počne da sluša strani jezik, to će njen izgovor i gramatika biti bolji kada ona odraste. U Helen Doron English, počinjemo sa Baby’s Best Start, kursom namijenjenim bebama od 3 mjeseca i njihovim roditeljima. Iako  bebe ne razumiju u potpunosti šta im se govori, one upijaju zvukove i intonaciju engleskog jezika, baš kao što uče maternji jezik. Iako se  nekada smatralo da mala djeca nemaju sposobnost  učenja  više od jednog jezika, sada znamo da je istina sasvim suprotna. Do svoje šeste godine kod djeteta je razvijena najveća sposobnost za učenje jezika. Učenje više od jednog jezika od malih nogu proširuje mentalne sposobnosti djeteta, ne samo u smislu savladavanja jezika, već i u opštem učenju  i savladavanju novih vještina.
  [/accordion_item]
  Čuo sam da po Helen Doron metodi djeca uče engleski jezik na prirodan način. Šta to znači?
  Od rođenja, mala djeca uče da komuniciraju sa svijetom oko sebe slušajući i oponašajući ljude sa kojima su u kontaktu. Svakodnevno, ona imaju priliku da stalnim ponavljanjem usvoje nove zvukove, slogove, riječi i rečenice. Sve ovo je praćeno prirodnim entuzijazmom roditelja i ostalih brižnih  članova porodice, što pojačava djetetovu želju da nastavi. Do  2 – 3 godine  djeca slobodno komuniciraju na svom maternjem jeziku. To je prirodan način da naučite jezik.Helen Doron metoda za učenje engleskog jezika oponaša  ovaj prirodni proces učenja jezika: repetitivno slušanje i pozitivni podsticaj u bezbjednom i brižnom okruženju.
  Šta podrazumijeva iskustvo učenja po metodi Helen Doron English i zašto bih je izabrala  za svoje dijete?

  Postoji šest  dobrih razloga za odabir Helen Doron Early English  metode za Vaše dijete.

  1. Repetitivno slušanje kroz svakodnevno izlaganje engleskom jeziku u kućnom okruženju uz pozitivni podsticaj na časovima u kratkom vremenu pružaju djeci iskustvo usjeha. To ih motiviše da nastave da napreduju i što je najvažnije, oni to VOLE!
  1. Helen Doron nastavna metoda uzima u obzir dječije jedinstvene stilove učenja i koristi igru, pokret, muziku i mnogo zabave kako bi iskoristila prirodnu ljubav djece prema učenju i tendenciju upijanja jezika.
  1. Helen Doron Early English je najkompletniji sistem za učenje engleskog jezika u EFL (engleski kao strani jezik) oblasti. Nijedna druga institucija EFL učenja ne nudi u toj mjeri vrhunski kvalitet i odgovarajuće materijale za čitav niz uzrasta-od 3 mjeseca do 19 godina. S obzirom na to da je bolje da se počne sa učenjem engleskog jezika što je prije moguće, učenici mogu da se pridruže u bilo kom uzrastu i na taj način imaju velike koristi od Helen Doron metode za učenje engleskog jezika.
  1. Na Helen Doron kursevima nastava se odvija u malim grupama, od 4-8 učenika. Na taj način se postižu najbolji rezultati. S jedne strane, studenti stiču prednost grupne interakcije u odnosu na privatne časove. S druge strane, male grupe omogućavaju ličnu pažnju i puno individualne upotrebe jezika od strane učenika.
  1. Helen Doron nastavnici su nesumnjivo jedan od najvažnijih razloga da odaberete Helen Doron Centar za učenje za Vaše dijete. Svi Helen Doron nastavnici prošli su rigoroznu obuku gdje detaljno uče metodologiju i obučeni su da koriste naše specijalne, nastavne materijale. Oni takođe prisustvuju periodičnim seminarima, tako da su upoznati sa svim najnovijim Helen Doron pedagoškim dešavanjima. Helen Doron nastavnici prepoznati su kao najbolji u EFL sektoru.

  6. Posljednji, ali ne i najmanje važan razlog za izbor Helen Doron metode je taj da djeca brzo                          napreduju u učenju engleskog-kao i divan akcenat kojim govore.

  [/accordion_item]
  Šta  tačno znači pozadinsko slušanje i šta treba da radim kod kuće?
  Glavna komponenta metode Helen Doron je pozadinsko slušanje kod kuće, optimalno dva puta dnevno po 15-25 minuta. To  pruža kontinuiranu izloženost engleskom jeziku koja je toliko važna za niže uzraste. Kada  prijavite Vaše dijete  za Helen Doron kurs engleskog jezika , uz ostale  materijale  potrebne za kurs dobijate CD-ove  koje ćete slušati svake nedelje. Nije  potrebno  da tjerate svoje dijete da se aktivno  fokusira na  slušanje muzike i priča. Pozadinsko  slušanje je sasvim dovoljno- zvukovi i ritam jezika prirodno se upijaju u pozadini. Preporučujemo  slušanje  CD-a  tokom dnevnih aktivnosti, kao što su oblačenje, kupanje i vožnja autom. CD ne treba slušati za vrijeme gledanja  televizije i tokom razgovora  za vrjeme obroka.
  Zasto  repetitivno pozadinsko slušanje  funkcioniše?
  Zbog toga što mladi napreduju zbog ponavljanja. Oni vole da slušaju istu priču iznova i iznova. Na isti način, vole da iznova i iznova slušaju CD-ove. Roditelji se mogu umoriti, ali djeca ne! Učenici  slušaju CD-ove dva puta dnevno, dok se igraju, oblače i odlaze na spavanje.
  Da li će moje dijete naučiti engleski jezik iako još uvijek ne govori ?
  Djeca počinju da uče od trenutka rođenja, a možda čak i ranije. Prije nego što su spremne da progovore, bebe upijaju zvukove i intonaciju koji će im  biti potrebni da formiraju riječi, kada za to budu spremne.
  Koliko brzo ću vidjeti rezultate?
  Često roditelji navode da odmah vide uticaj koji školski  časovi i  repetitivno slušanje  kod kuće imaju na njihovu djecu. Činjenica je  da je svako dijete jedinstveno i da usvaja jezik vlastitim tempom. Naučna istraživanja su zabilježila da bilingvalana  djeca počinju sa izgovorom  nešto kasnije u odnosu na njihove monolingvalne vršnjake. Takođe je poznato da djeca koja govore dva jezika vrlo brzo sustignu i često prevazilaze svoje vršnjake.
  Da li su časovi jednom nedjeljno dovoljni?
  Tokom nedjeljne interakcije izmedju nastavnika , djeteta i vršnjaka u grupi, značenja riječi koje su djeca čula tokom protekle nedjelje kod kuće postaju očigledna. Pozadinsko slušanje kod kuće zajedno sa grupnim instrukcijama je suština učenja engleskog jezika na prirodan način kroz Helen Doron metodu.
  Da li su časovi samo  na engleskom jeziku?
  Da, časovi se održavaju samo na engleskom jeziku. Ovaj način nastave jezika naziva se metoda ‘’upijanja jezika’’. Postoje izuzeci od ovog pravila; na primjer, kada postoji neki problem  u učionici.
  Da li je  potrebno da znam engleski jezik?
  Ne, nije neophodno da roditelji znaju engleski jezik da bi njihova djeca bila uspješna u učenju engleskog jezika. Međutim,ono što je važno je to  da roditelji puštaju  Helen Doron CD-ove svojoj djeci svakodnevno.
  Kada bi djeca trebalo da počnu sa učenjem gramatike engleskog jezika na sistematski način?
   Istraživanja su pokazala  da djeca sve do 7 godina lako uče više jezika na kojima im se ‘’govori’’ i pjeva. Oni  prirodno upijaju gramatiku koja im je potrebna za razumijevanje i komunikaciju. Na kursu English for All Children ne postoje gramatičke vježbe. Gramatika se uči repetitivnim slušanjem kod kuće i putem govora baš kao što dijete usvaja svoj maternji jezik. Akcenat je na tome da djeca na zabavan i prirodan način uče engleski koristeći ga u razgovoru.
  [/accordion_item]
  Sa kojim Helen Doron kursom moje dijete treba da započne učenje engleskog jezika?
  Postoji velika fleksibilnost kada birate koji Helen Doron kurs je prikladan kao početni kurs za Vaše dijete. Preporučujemo Vam da o tome odlučite zajedno sa svojim lokalnim direktorom Helen Doron Centra za učenje  ili nastavnikom. Zajedno ćete uskladiti prethodno učenje Vašeg djeteta, nivo engleskog jezika ostalih učenika i nedjeljni plan časova.

   

  Dijete počinje sa Helen Doron English u uzrastu od: Preporučeni kurs
  3-24 mjeseca Baby’s Best Start
  2 godine Fun with Flupe
  3 godine Fun with Flupe
  4 godine Fun with Flupe
  5 godina Fun with Flupe
  6 godina Jump with Joey or English for All Children
  7 godina do 2. razreda Jump with Joey or English for All Children
  8 godina do 3. razreda Jump with Joey or English for All Children
  9 godina ili 4 razred Jump with Joey or English for All Children
  10 godina ili 5. razred Paul Ward’s World
  11 godinaili 6. razred Paul Ward’s World
  12 godina ili 7. razred Paul Ward’s World and the Treasure
  13 godina ili 8. razred Teen English
  14 godina ili 9. razred Teen English
  15 godina ili 1. razred srednje škole Teen English
  16 godina ili 2. razred srednje škole Teen English
  17 godina ili 3. razred srednje škole Teen English

[/accordion_item]