Pollitika privatnosti

Politika Helen Doron kompanije je(HD) da su sve lične informacije sakupljene putem ove webstranice privatne i strogo povjerljive. Takve lične informacije uključuju ali se ne ograničavaju na puno ime i prezime; poštanske i e-mail adrese i ISP adrese, i osobni telefon i brojeve mobitela posjetilaca stranice. Zbog toga što je privatnost naših posjetitelja važna, HD zadržava sljedeća pravila o privatnosti da bi se zaštitili osobni podaci:

1. Pristupom ovoj stranici, korisnici stranice pristaju na uslove HD politike  privatnosti za prikupljanje, korištenje i otkrivanje ličnih podataka kao što je navedeno u nastavku. HD ne prikuplja, koristi ili otkriva lične podatke za bilo koju svrhu, osim onih koje su navedene u nastavku, bez pristanka korisnika ili kao što je propisano zakonom.

Informacije koje prikupljamo:

a. Podaci o aktivnosti stranice: Naš web server automatski prikuplja i memoriše određene podatke svakog korisnika pri posjeti stranice. Ovi pristupni zapisani podaci uključuju ali nisu ograničeni na IP adresu, korisničko ime (ako postoji), datum i vrijeme posjete i pristupne datoteke. Ovi podatci također sadržavaju „upučujuću“ informaciju ukoliko korisnik stranice klikne na vanjski link za pristup HD stranici. HD pristupni podatci se koriste isključivo za obavljanje djelatnosti, upravljanje stranicom i sigurnosne preglede. Oni se ne prodaju ili dijele na bilo koji način bilo kojoj trećoj strani.

b. Kolačići: Dijelovi HD web stranice koriste kolačiće za sigurnost i svrhu potvrde identiteta. Informacije prikupljene putem kolačića koriste se iskljućivo za održavanje veze jednog korisnika i razmjene podataka na HD serveru. Ove informacije se ne dijele niti prodaju bilo kojoj trećoj strani u bilo koju svrhu.

c. Lični padaci: Lični podaci, kao što su korisničko ime stranice, broj telefona, poštanski broj i e-mail adresa se prikupljaju samo kada su dobrovoljno dostupni kroz jedan od formi kontakta na HD –ovoj web stranici ili putem e-maila koji je poslan direktno na HD. Svi lični podaci prikupljeni na ovaj način koriste samo predstavnici HD ili odjel opremljen za rukovanje zahtijeva korisnika, a koristi se samo da odgovori na upite korisnika. Ovi lični podaci neće se prodavati trećim stranama, niti će biti dodati u masovnu e-mail listu.

2. Ova stranica sadrži linkove za web stranice trećih strana i/ili pružalaca sadržaja. Ova pravila o privatnosti se ne odnose na web stranice trećih strana i pružalaca sadržaja, niti je HD odgovoran za takve sadržaje.

3. Bilo kakve promjene koje se odnose na ova pravila privatnosti bit će odmah saopštene na ovoj web stranici. Promjene politike privatnosti neće mijenjati način na koji HD rukuje sa već ranije dostavljenim ličnim podacima.