2080 Views

Više od engleskog, vrijednost za cijeli život!

U proteklih 30 godina vidjela sam i doživjela kako je Helen Doron metodologija pomogla djeci da uspješno uče engleski. Iako sam zahvalna da je metoda uspješna, bilo mi je zanimljivo čuti od učitelja, teacher trenera, franšizera i master franšizera da uspješnost metode prevazilazi učionicu i da je promijenila njihov porodični život, odnose sa drugima i način na koji posluju.

To me ne iznenađuje, jer Helen Doron metoda nije samo povezana s učenjem engleskog, ona daje učiteljima i njihovim učenicima podlogu za uspjeh i izvan učionice.

Nedavno mi se preko društvene mreže javio gospodin koji mi je rekao kako je metoda imala dugotrajan uticaj na njega. Kao bivši Helen Doron učitelj, razumio je da je proces učenja dinamičan i da je sadržaj i metodu učenja potrebno prilagoditi potrebama učenika. Kako se mijenjalo njegovo iskustvo podučavanja i karijera, preselio se u SAD i uspio je iskustvo podučavanja iz Helen Doron škole prenijeti na svoj rad s industrijskim dizajnom.

Helen Doron učitelji su obučavani tako da pozitivno potkrijepljuju djecu i uvažavaju njihov način učenja. Cijeli proces učenja podstiče dijete rečenicama kao što je „da, on/a to može!“. Ta podrška i briga za dijete su u puno pogleda suprotni tradicionalnim metodama podučavanja, a ponekad i roditeljskom odgoju. Ova metoda uči ljude i objašnjava kako dati povratnu informaciju i kako doprinijeti razvoju djeteta. Takav pozitivan pristup stvara zdrav način razmišljanja koji utiče na naše odnose s drugima, a ne samo na one unutar učionice.

Na taj način bi roditelji trebalo podsticati djecu. Neki roditelji smatraju da treba da budu kritični i negativni, ali to uopšte nije potrebno. Kad roditelji razumiju da je pozitivan odgovor odličan za djecu, to se prenosi na sve njihove odnose; porodični život se popravi, mogu se učiti drugi tom ponašanju i koristiti se u raznim situacijama.

Obuka Helen Doron učitelja ne pruža samo kvalifikacije za podučavanje djece bilo gdje u svijetu, već uči i vještinama važnim za život. Kroz našu obuku vidim da učitelji prolaze kroz jedan proces u kojem ne uče samo kako davati pozitivne povratne informacije, već na dubljem nivou pronalaze dijete u sebi. Zaigranost dovodi učitelja na površinu i uči ga tehnikama koje su korisne u svakodnevnom životu. Ne bih se iznenadila da ljudi dođu na naše kurseve samo da bi se dublje uključili u našu filozofiju jer im pružamo vještine potrebne za život.

2081 Views

Više od engleskog, vrijednost za cijeli život!

U proteklih 30 godina vidjela sam i doživjela kako je Helen Doron metodologija pomogla djeci da uspješno uče engleski. Iako sam zahvalna da je metoda uspješna, bilo mi je zanimljivo čuti od učitelja, teacher trenera, franšizera i master franšizera da uspješnost metode prevazilazi učionicu i da je promijenila njihov porodični život, odnose sa drugima i način na koji posluju.

To me ne iznenađuje, jer Helen Doron metoda nije samo povezana s učenjem engleskog, ona daje učiteljima i njihovim učenicima podlogu za uspjeh i izvan učionice.

Nedavno mi se preko društvene mreže javio gospodin koji mi je rekao kako je metoda imala dugotrajan uticaj na njega. Kao bivši Helen Doron učitelj, razumio je da je proces učenja dinamičan i da je sadržaj i metodu učenja potrebno prilagoditi potrebama učenika. Kako se mijenjalo njegovo iskustvo podučavanja i karijera, preselio se u SAD i uspio je iskustvo podučavanja iz Helen Doron škole prenijeti na svoj rad s industrijskim dizajnom.

Helen Doron učitelji su obučavani tako da pozitivno potkrijepljuju djecu i uvažavaju njihov način učenja. Cijeli proces učenja podstiče dijete rečenicama kao što je „da, on/a to može!“. Ta podrška i briga za dijete su u puno pogleda suprotni tradicionalnim metodama podučavanja, a ponekad i roditeljskom odgoju. Ova metoda uči ljude i objašnjava kako dati povratnu informaciju i kako doprinijeti razvoju djeteta. Takav pozitivan pristup stvara zdrav način razmišljanja koji utiče na naše odnose s drugima, a ne samo na one unutar učionice.

Na taj način bi roditelji trebalo podsticati djecu. Neki roditelji smatraju da treba da budu kritični i negativni, ali to uopšte nije potrebno. Kad roditelji razumiju da je pozitivan odgovor odličan za djecu, to se prenosi na sve njihove odnose; porodični život se popravi, mogu se učiti drugi tom ponašanju i koristiti se u raznim situacijama.

Obuka Helen Doron učitelja ne pruža samo kvalifikacije za podučavanje djece bilo gdje u svijetu, već uči i vještinama važnim za život. Kroz našu obuku vidim da učitelji prolaze kroz jedan proces u kojem ne uče samo kako davati pozitivne povratne informacije, već na dubljem nivou pronalaze dijete u sebi. Zaigranost dovodi učitelja na površinu i uči ga tehnikama koje su korisne u svakodnevnom životu. Ne bih se iznenadila da ljudi dođu na naše kurseve samo da bi se dublje uključili u našu filozofiju jer im pružamo vještine potrebne za život.