Montenegro
 • English for young kidsEnglish for young kids
  English for Kids

  Helen Doron students have fun and learn English - all at the same time.

  Learn Why
 • English learning for childrenEnglish learning for children
  Try Us Out

  We invite you to a FREE Demo Lesson.

  Find a Learning Centre
 • English for kidsslide2-17
  From Infants to Teens

  We prepare young learners from 3 months to 19 years for a future of success.

  Find a Learning Centre
 

Istraživačica Judit Kovács govori o najefikasnijoj metodi usvajanja engleskog kao stranog jezika

August 14th, 2017 by Miodrag Barasin

Nezavisno istraživanje otkriva da je Helen Doron English najefikasnija metoda podučavanja, a evo i zašto.

 

Sa širenjem programa za usvajanje stranih jezika u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, za djecu od 3 do 7 godina, prof. dr Judith Kovács krenula je u ocjenjivanje nedostataka i prednosti programa ranog usvajanja jezika, naročito u duhu manjka savremenog istraživanja na polju usvajanja engleskog kao stranog  jezika (EFL). Dr. Kovács istražila je tri različite vrste EFL metoda u više gradova u Mađarskoj, usredsređujući se na tri ključna područja:

– uticaj ranog usvajanja jezika na sposobnost usvajanja i korištenja više jezika u komunikaciji;

– uspjeh i efikasnost programa ranog usvajanja engleskog, koje podučavaju posebno izučeni/e učitelji/ce;

– uticaj učenja stranog jezika na sveukupno usvajanje vještina kod djeteta.

GroupHelenDoron

Rano učenje jezika katalizator je razvoja sposobnosti korištenja više jezika u komunikaciji  

Prema istraživanju dr. Kovács, rano izlaganje stranim jezicima rezultira razvojem sposobnosti korištenja više jezika u jednakoj mjeri, ako je susret ostvaren na aktivan i zabavan način. Djeca koja se susretnu sa stranim jezikom, uz svoj maternji jezik uz aktivnosti, koje su koncipirane kao igra i prilagođene njihovoj dobi, sposobna su koristiti više od jednog jezika u komunikaciji. Prema tome, djeca  koja su usvajala strani jezik na tradicionalan način, nisu pokazala znakove razvoja sposobnosti korišenja više jezika u jednakoj mjeri. Nisu bili svjesni da engleski jezik mogu koristiti kao sredstvo komuniciranja.

Posebno izučeni/e učitelji/ce srž su programa usvajanja stranog jezika

Učenje u ranoj dobi nije garancija uspjeha. Nastavni plan i program i kvalitet učitelja/ica takođe imaju važnu ulogu. Otkrića dr. Kovács nadalje ukazuju da je „za uspjeh bitno da mladi/e učenici/e imaju posebno izučene učitelje/ice koji/e slijede posebno izrađen nastavni plan i program, poput onoga koji imaju Helen Doron programi.“ Svi/e Helen Doron učitelji/ce stručnjaci su za ovu zabavnu i uspješnu metodu učenja ispunjenu pjesmom, plesom i igrama. Učenici/e uče u malim grupama od 6 do 8 djece, te na taj način imaju pažnju i ohrabrenje potrebno za učenje i razvoj sampouzdanja prilikom učenja.

URB6787-1024x683

Prednosti nadmašuju puko usvajanje jezika

 

Dr. Kovács otkrila je da prednosti usvajanja stranog jezika kroz ugodne aktivnosti i sa dobro izučenim učiteljima/cama premašuju puko usvajanje jezika. U stvarnosti, rano učenje stranog jezika doprinosi višem nivou fleksibilnosti u razmišljanju kod djece i sveukupnom intelektualnom razvoju.

Učenici/e koji/e su učili/e engleski jezik pomoću jedinstvene Helen Doron metode, ne samo da su usvojili engleski jezik, već je tako usvojena metodika učenja imala pozitivan uticaj na njihove sveukupne vještine učenja.

Kovács je primjetila da nema direktne povezanosti vremena provedenog u učionici i kvaliteta rezultata. Zaključila je da je ključni faktor uspjeha izlaganje djeteta dobro razrađenom nastavnom planu s jasnom svrhom. Koristeći Helen Doron metodu u učenju, djeca počinju uživati u usvajanju jezika od dobi od tek tri mjeseca, kroz muziku, igru i zabavu, ni ne shvatajući da usvajaju drugi jezik lako i prirodno poput maternjeg.

Kovács Judit je profesorica, spoljna saradnica i trener učitelja/ica na Univerzitetu ELTE TÓFK u Budimpešti gdje vodi kolegijume, EFL metodologiju, Dječju književnost, Britansku civilizaciju, te asistira u praksi u ELTE školi za pripravnike/ce. Njen profesionalni interes pokriva veliki broj tema u predškolskom podučavanju engleskog jezika i osnova integrisanog učenja jezika i nastavnog sadržaja, što je ujedno bila i tema njenog doktorata. Dr. Kovács takođe  ima i zvanje magistra u primarnoj obuci učitelja/ica na Univerzitetu u Leedsu u Velikoj Britaniji.